Co s tím můžete dělat

Tyto webové stránky neobsahují nic nového. Všechny informace, které jsou zde uvedené, jsou dostupné i z jiných zdrojů. Nicméně jsou to možná první webové stránky – a dosud jediné svého druhu – které spojují vědecká zjištění s informacemi o tom, jak na Západě liberální média hlavního proudu šíří politicky motivované zkreslení tohoto důležitého tématu.Po přečtení těchto informací (a prověření mnoha odkazů a základních zdrojových dokumentů) se možná sami sebe zeptáte, co s tímto důležitým problémem můžete dělat. Zvažte to, že děti v rizikové skupině (jak v současnosti, tak i ty, které se narodí), nemají mnoho lidí, kteří by vystoupili na jejich obranu! Ony nevytvářejí politické příspěvky a nemají politiky, kteří by bojovali za jejich zájmy. Média hlavního proudu a zábavní průmysl nemají žádnou motivaci pro to, aby je chránily před popularizací homosexuálního života. Vy ale k tak důležitému problému nesmíte být lhostejní. Dělejte co můžete! Autor těchto webových stránek nežádá o příspěvky a ani je nepřijímá. Je zde ale několik návrhů, co můžete vy sami udělat:

  1. Na osobní úrovni byste měli dělat, co můžete, abyste pomohli vychovat chlapce a dívky a abyste u nich zabránili zmatku v pohlavní orientaci. Zvláště pokud jste muž, měl byste se dostat k chlapcům, o kterých víte, že nemají otce jako vzor.

  2. Měli byste udělat podle svých možností všechno, abyste pomohli neutralizovat zkreslení tohoto problému, propagovaného liberálními médii hlavního proudu na Západě. Pamatujte si, že pravda nemůže být popírána navždy. Ve skutečnosti již pravda přichází a vy můžete být její součástí. Výchozím bodem může být poučení přátel, e-maily kamarádům, své komunitě atd. o těchto webových stránkách jako celku (tj. všechny tři mýty). Je to otázka změny postojů veřejnosti vůči tomuto tématu, která se děje na úrovni prostých lidí.

  3. Různé společnosti v některých zemích někdy finančně podporují gay aktivity a jejich program. Měli byste kontaktovat takové společnosti a vyjádřit svůj názor. Některé jsou ve své podstatě mezinárodní společnosti. Například skandinávské aerolinie (SSA) jsou stálým sponzorem každoročního zvráceného a obscénního dne gayů, přehlídkové extravagance ve Stockholmu (Švédsko).