Pre - odkaz č. 43  

Odkaz č. 43:
Tento odkaz je o setkání, které svolal ”HomO” (Homo Ombudsman), aby poučil denominace, které dostávají od vlády finanční podporu, jak mají do svých řad přijmout homosexuály. Přeložen do českého jazyka odkaz zní (částečně):


HomO: Nesmíte upírat členství

Svoboda náboženství se omezuje na právo shromažďovat se kvůli bohoslužbě – a ne na to, aby se někomu odpíralo úplné členství v církvi. To bylo včerejší poselství HomO během setkání s představiteli denominací. Chtěl odpověď na jedinou otázku: Co dělají denominace pro to, aby zabránily diskriminaci homosexuálů? 

Po hodině a čtvrt skončilo setkání, o kterém se tolik mluvilo. Podle denominační delegace setkání skončilo shodou. Nesepsal se žádný protokol a žádný ze zástupců HomO nezachoval poznámky… 

Požaduje odpověď
Jak se ukázalo, HomO Hans Ytterberg požaduje odpověď na jednu otázku: Chce vědět, zda diskriminujeme, jak se to definuje v zákoně proti diskriminaci a jak se to definuje v trestním právu...  Ve svém vysvětlení HomO objasnil, že svoboda náboženství znamená pouze svobodu provádění bohoslužeb, ne vybírání si členů…
"Řekla jsem mu, že jsem vyrostla v nezávislé denominaci a že všechny takové církve usilují o dobré vztahy mezi všemi lidmi,” řekla Marianne Andreas.
Hans Ytterberg prohlásil, že je to nyní na denominacích, aby našly datum pro nové setkání, kdy mu zodpovědí jeho otázku…
 


Pro shlédnutí původního textu ve švédštině klikněte zde (velikost souboru: 2.2 MB).