Pre - odkaz č. 49  

Odkaz č. 49:
Tento odkaz se vztahuje ke stránce č. 21 z čísla Gyra, srpen-říjen r. 2006. Obsahuje porovnání dvou různých interpretací Bible s ohledem na přijatelnost homosexuálního životního stylu jako křesťanského. Přeložen do českého jazyka odkaz zní (částečně):  


PROTI
Tři pasáže v Novém zákoně mluví o homosexuálních vztazích negativně (Římanům 1:26-27, 1. Korintským 6:9-10 a 1. Timoteovi 1:10). Je to popsáno jako důsledek toho, že se člověk odvrátil od Boha a od řádu stvoření, a člověk, který chce zdědit Boží království, nesmí žít v aktivní homosexualitě. Zákony popisující Svatost v Leviticus 18:22 zakazují mezi jinými homosexuální jednání…

PRO
Když Pavel píše o ’nepřirozeném’ styku v Římanům 1:26-27 a o smilstvu v 1. Korintským 6:9-10, je to podle jedné interpretace proto, že tehdy bylo běžné, že starší muži sexuálně zneužívali mladé chlapce, a proto se zabýváme homosexuální prostitucí a ne homosexuálními vztahy. Jedna interpretace říká, že příběhy ve Skutcích 10-11 jsou vzorem toho, jak se mají rozšiřovat hranice křesťanského společenství Duchem Božím, který je vyléván na ty, kteří byli doteď považováni za nečisté. Argumentem je to, že homosexuální křesťané našich dob odpovídají pohanským křesťanům v Bibli. Kdybychom měli následovat zákony týkající se homosexuality ve Starém zákoně, pak bychom také museli zakázat tetování a nařídit obřízku. Pavel píše v 1. Korintským 11:14:”Cožpak vás sama příroda neučí, že pro muže jsou dlouhé vlasy hanbou?...” Většina lidí navrhuje, že tato pasáž z Písma je příkladem toho, jak byl Pavel ovlivněn společností své doby, a že to není názor, který dnes musíme mít. Totéž by se mohlo aplikovat na homosexualitu.


Je pozoruhodné, že nic v článku nenaznačuje, která interpretace je správná (biblická). Mimo to se v tomto vydání neříká nic o tom, který životní styl je křesťanský. Dokonce ani ne to, který životní styl by se měl upřednostňovat.
(Poznámka: Je to obraz a možná budete muset zvětšit obrázek, abyste ho byli schopni přečíst.) 

Pro shlédnutí původního textu ve švédštině klikněte zde (velikost souboru: 1.5 MB).