Pre - odkaz č. 50  

Odkaz č. 50:
Tento odkaz je ke stránce č.14 z vydání Gyra, srpen-říjen z r. 2006. Obsahuje článek s titilkem "Bög-Stefan" a na protější stránce fotografii Stefana. Je to velmi mladě vypadající chlapec kolem 18 let. Kvůli diskrétnosti jsem se rozhodl, že jeho fotografii neukážu. 

(Poznámka: Výraz “Bög-Stefan” se překládalo “Fag-Stefan”, ale v několika posledních desítkách let začali pro sebe gayové ve Švédsku používat označení “bög”, proto to už ve Švédsku není hanlivý výraz). 

Přeložen (částečně) do českého jazyka článek zní:  


Stefan, 18 let, se stal homosexuálem v téže době, kdy se připojil k církvi. Bůh mu byl dobrou oporou. 
"Můj oblíbený citát z Bible je ’ale největší z nich je láska’,” říká.

Autobus supěl a zastavil na autobusové zastávce mimo Malmö. Stefana Hansena zamrazilo. Jeden z jeho starých trýznitelů ze střední školy, ten který po čtyři roky na Stefana volal "bög", nastoupil do autobusu. Sedl si na malé sedadlo zrovna za něho. 
"Byl přesně takový, jaký byl na střední škole. Rozhodl jsem se mu odpustit,” říká Stefan. 

Ležíme na břiše mezi bílými sedmikráskami v zeleném parku v Malmö. Mluvíme o životě a lásce, pocitech, které mohou být pro mnohé dost těžké – ale možná nejvíc pro člověka, který bojuje s tím, do kterého pohlaví se má zamilovat. 

Pro osmnáctiletého Stefana byl čas, kdy zjistil, že má rád kluky, plný utrpení. Myšlenky se v něm spřádaly po mnoho let. V osmém ročníku spolužáci věděli, že je homosexuál. 
"Myslel jsem si, že jsem dost tvrdý na to, abych si nevybíral svou orientaci, a hodně jsem přemýšlel o tom, že nejsem schopný žít normální život v rodině a mít děti. Cítil jsem se tak sám…"


Stefan potom dále mluví o podpoře a ujištění, které dostal v církvi. Můžeme jenom plakat, když zjišťujeme, že nebyl nikdo, kdo by Stefanovi v jeho citlivém věku, když potřeboval nejvíce pomoci, pomohl, aby utvrdil jeho mužskou identitu. Namísto toho, aby ho přijali, ho ostatní chlapci zavrhli. Je tragické, že zážitky jako jsou ty Stefanovy, jsou neustále využívány našimi nepřáteli, aby lidi přesvědčovali o špatném a zlém řešení. Namísto toho, aby církev Stefanovi poradila a pomohla mu s jeho identitou, utvrdila ho v jeho nezdravém životním stylu tím, že ho posílá na cestu, kde ho v budoucnosti čekají ještě větší problémy. 

Pro shlédnutí původního textu ve švédštině klikněte zde (velikost souboru: 2.4 MB).

(Poznámka: Je to fotografie a možná si ji budete muset zvětšit, abyste ji byli schopni přečíst.)