Pre - odkaz č. 52  

Odkaz č. 52:
Tento odkaz je na webových stránkách křesťanské církve Bridge Builders (šv: Brobyggarna Kristen Församling) z Gothenburgu. Původní článek byl uveřejněn v The Gothenburg Post 2. ledna 2002. Článek pojednává o některých překvapivých prohlášeních arcibiskupa Švédské církve (šv: Svenska Kyrkan). 

Přeložen do českého jazyka článek zní (částečně):  


NEKŘESŤANSKÝ ARCIBISKUP

Nenarodil se Ježíš z čisté mladé ženy, panny Marie? Nestalo se to v jesličkách v Betlémě? Nebylo to v souvislosti se sčítáním lidu, a proto tam Josef s Marií šli? Nepřišli mudrci z Východu, vedeni hvězdou, aby spatřili novorozeného Krále Židů?

Pokud máme věřit arcibiskupovi KG Hammarovi a jeho ’Vánočnímu zamyšlení’ v TV1 na Štědrý den, nemůžeme si dnes být ničím jisti. ”Vánoční evangelium”, které arcibiskup představil, je o tom, že:

  • Mluvení o narození z panny vyjadřuje touhu lidstva, zvláště Židů, po spojení se s Bohem.
  • Pozornost obklopující Ježíšovo narození se má chápat z hlediska té doby, pod útlakem Římanů.
  • Ježíš nebyl ”jednorozený” syn – Žalmy popisují izraelského krále jako Božího syna. To, že byl Ježíš takto označen, má více co do činění s jeho způsobilostí, než s opravdovým božským rozpoznáním.
  • Návštěva mudrců z Východu je z většiny vyjádření lidstva toužícího po Bohu než historickým faktem.

Když představitelé teologie a církve popírají autentičnost historických faktů, které zanechali očití svědkové, apoštolové, napadají nás svědectví sekulárních autorit. Britští astronomové David Clark, John Parkinson a Richard Stephenson před několika lety prohlásili, že zkoumali všechny astronomické historické dokumenty světa od r. 10 před Kristem až do r. 13 po Kristu. V záznamech astronomických pozorování v Číně a Koreji zjistili informace o podivné ’nově’, která byla spatřena v místech nad Středním východem kolem r. 4 před Kristem, jinými slovy v době narození Krista.

Naneštěstí prohlášení arcibiskupa nejsou jediným incidentem v době, kdy spravoval svůj úřadu. Právě naopak. Je to pouze zlomek většího obrazu, představeného v jeho knize, která byla vydána v minulém roce: ‘Ecce Homo-Ježíš po dvou tisících let’. V ní v podstatě odmítá směrodatné zdroje o historických událostech, z kterých se zrodila křesťanská víra. Žádná informace o tom, co Ježíš mluvil nebo dělal, se nemusí brát doslovně a vážně.

Toto popření autentičnosti biblických záznamů přichází od arcibiskupa v době, kdy autoritativní švédský výzkum Bible – který používá sekulární výzkumnou metodu – prokázal opak, totiž spolehlivost biblických záznamů. (Viz spis emeritního profesora Birgera Gerhardssona ‘Paměť a Manuskripty’, 1961.)

Fakt, že to popírá sám arcibiskup, způsobuje, že je mnohem těžší to polknout. Předpona jeho titulu (tj. ’arci’ v arcibiskupovi) ukazuje, že on, víc než kterákoliv jiná osoba, má být strážcem (episkopos) čisté víry a nezkaženého kázání evangelia.

Podle: Samuela Svenssona, letničního pastora a doktorandského kandidáta na exegezi Nového zákona (Biblický výzkum, který vykládá knihy z Bible.)


Pro shlédnutí původního textu ve švédštině klikněte zde (velikost souboru: 64 k).