Pre - odkaz č. 53  

 

Odkaz č. 53: 

Tento odkaz je ve švédštině a je o tom, že Wejryd (nový arcibiskup švédské luteránské církve, který nedávno nahradil odcházejícího Hammara), není vítán na letní konferenci v Etiopii, kvůli postoji své církve vůči homosexuálním manželstvím. Přeložen do českého jazyka zní (částečně):


Wejryd není vítán v Etiopii

Zájezd je odložen kvůli pohledu Švédské církve na homosexuální sňatky.

Arcibiskupovi Švédské církve je zabráněno v účasti na konferenci, kterou toto léto organizuje církev Mekane Yesus. Není tam vítaný.

Důvodem je to, že etiopská církev nechce, aby homo otázka zastínila konferenci. Církev Mekane Yesus v Etiopii je se svými čtyřmi a půl milióny aktivních členů jednou z největších evangelikálně-luteránských církví na světě. Církev má své kořeny v misijní práci EFS v Etiopii a styky se Švédskou církví a EFS byly vždy velmi důležité….


Pro shlédnutí původního textu ve švédštině klikněte zde (velikost souboru: 2.1 MB).