Br. 5
Kritika Hamer-ovog istraživanja  

Hamer i njegov tim su novačili grupu od 76 homoseksualnih muškaraca iz programa liječenja AIDS-a. Svi su tvrdili da imaju barem jednog homoseksualsnog brata te snažan model homoseksualne orijentacije među ujacima. Hamer-ov tim je postavio hipotezu da se ovo mora odraziti na nekom genu X kromosoma. Muškarac dobija jedan X kromosom od moguća dva X kromosoma majke, a Y kromosom od oca. Budući majke nisu imale homoseksualnu orijentaciju, pretpostavljalo se da jedan od dva X kromosoma nosi homoseksualni gen. Znači, među stanovništvom uopće, oko pola muškaraca bi imali onaj X kromosom koji nosi homoseksualni gen, a pola ne bi. Ali u 40 parova homoseksualne braće, ne pola (tj. 20), već 33 njih je imalo X kromosom koji je pokazao varijaciju na q28 genu, koja se nije poklapala sa uobičajenim modelom vezivanja. Budući je ovaj broj (33) puno više od pretpostavljenog (slučajnog) 50%, pretpostavili su da ovaj gen nosi mušku homoseksualnu orijentaciju. Ipak, bilo je još 7 parova koji nisu imali ovaj “marker” (oznaku) na tom genu. Ako je ovo istraživanje istinito i iskreno, što znači da bi se moglo reproducirati u sljedećim istraživanjima, zaključak koji bi se mogao iz ovoga izvući bi i dalje bio ograničen na ovo: Određeni kromosomski model nije ni neophodan ni dovoljan uzrokovati homoseksualnost. Nije neophodan jer 7 od 40 homoseksualnih parova nisu imali ovaj model. Nije dovoljan, jer su sljedeća istraživanja Hamer-ovog tima (uključujući nehomoseksualnu braću sa istom pozadinom) pokazala da su neka heteroseksualna braća imala isti marker na q28. Takvo markiranje gena i veza su teško prihvatljivi za definiciju “homoseksualnog gena”. Ali (i opet samo ako je istraživanje bilo iskreno) može se tvrditi da ima i drugih karakteristika koje su povezane sa ovim određenim markiranjem gena što se povezuje sa drugom karakteristikom u obitelji, koja je dovela do predispozicije kod nekog pojedinca biti ranjivijim na homoseksualnost. Na primjer, pojedinac sa određenim markiranim genom može biti predispozicioniran za traganjem novih ponašanja ili slično. Tko zna što bi moglo biti?