11 sz. referenciakivonat

 

Ref. 11:

Ez a hivatkoz‡s angol nyelvű. A dokumentum egy a gyermekmoleszt‡l‡sr—l sz—l— ‡tfog— tanulm‡ny adatait mutatja be. A magyar ford’t‡s a kšvetkező (rŽszlet):


Kisgyermekek elleni szexu‡lis b‡ntalmaz‡sok a rendŽszeti szerveknek tett bejelentŽsek alapj‡n: az ‡ldozatokkal, az esemŽnyekkel Žs az elkšvetőkkel kapcsolatos jellemzők

ęrta: Howard N. Snyder, Ph.D.

National Center for Juvenile Justice (Az Ifjśs‡gi Igazs‡gszolg‡ltat‡s Orsz‡gos Kšzpontja)

2000. jślius, NCJ 182990

Statisztikai jelentŽs a Nemzeti EsemŽnyalapś JelentŽsi Rendszer adatai alapj‡n.


Az eredeti angol szšveg elŽrŽsŽhez kattintson ide. (f‡jlmŽret: 140 kb)