12 sz. referenciakivonat

 

Ref. 12:

A 11. sz. hivatkoz‡s alatt rŽszletezett tanulm‡ny šsszefoglal—ja. A magyar ford’t‡s a kšvetkező (rŽszlet):


Kisgyermekek elleni szexu‡lis b‡ntalmaz‡sok a rendŽszeti szerveknek tett bejelentŽsek alapj‡n: az ‡ldozatokkal, az esemŽnyekkel Žs az elkšvetőkkel kapcsolatos jellemzők

A Nemzeti EsemŽnyalapś JelentŽsi Rendszer (angol ršvid’tŽssel: NIBRS) szexu‡lis b‡ntalmaz‡ssal kapcsolatos felismerŽseit mutatja be, kźlšnšs tekintettel a kisgyermekekre. Az adatok 12 USA-tag‡llam rendŽszeti szerveinek jelentŽseiből sz‡rmaznak, Žs az 1991 Žs 1996 kšzštti időszakot fedik le. A jelentŽs a szexu‡lis b‡ntalmaz‡s 4 kateg—ri‡j‡t kźlšn’ti el: erőszakos kšzšsźlŽs, erőszakos an‡lis kšzšsźlŽs, t‡rggyal elkšvetett szexu‡lis b‡ntalmaz‡s Žs erőszakos simogat‡s. Az eredmŽnyek a szexu‡lis b‡ntalmaz‡sok előfordul‡si gyakoris‡g‡r—l, az ‡ldozatokr—l, az elkšvetőkről, nemźkről, a bűntŽnyre adott v‡laszr—l, az esetek helyŽről Žs idejŽről, az ‡ldozat sŽrźlŽsŽnek mŽrtŽkŽről, az elkšvetők ‡ldozat szerinti Žletkor‡r—l, az ‡ldozat Žs az elkšvető kšzštti kapcsolatr—l Žs egyŽb rŽszletes jellemzőkről tartalmaznak adatokat. A fontosabb rŽszletek a kšvetkezők:

  • A rendŽszeti szerveknek bejelentett szexu‡lis b‡ntalmaz‡sok šsszes ‡ldozata kšzźl 67 sz‡zalŽk volt a fiatalkorśak (18 Žv alattiak) ar‡nya; az ‡ldozatok 34 sz‡zalŽka volt 12 Žv alatti.
  • A rendŽszeti szerveknek bejelentett szexu‡lis b‡ntalmaz‡sok ‡ldozatai kšzźl minden hetedik 6 ŽvesnŽl fiatalabb volt.
  • A hat Žv alatti gyermekeket b‡ntalmaz— elkšvetők negyven sz‡zalŽka fiatalkorś (18 Žv alatti) volt.

Az eredeti angol szšveg elŽrŽsŽhez kattintson ide. (f‡jlmŽret: 40 kb)