43. sz. referenciakivonat

 

Ref. 43:

Ez a hivatkoz‡s egy tal‡lkoz—ra utal, melyet a ăHomOÓ (Homo Ombudsman) h’vott šssze, hogy előad‡st tartson az ‡llamt—l anyagi t‡mogat‡st kap— felekezeteknek arr—l, hogy be kell fogadniuk a homoszexu‡lisokat a soraik kšzŽ. A magyar ford’t‡s a kšvetkező (rŽszlet):


HomO: Nem lehet tagokat elutas’tani

A vall‡sszabads‡g az istentiszteletre val— gyźlekezŽsre korl‡toz—dik csak Ń arra nem, hogy b‡rkitől is megtagadhat— legyen a teljes jogś tags‡g az egyh‡zban. Ez volt a HomO źzenete a tegnapi tal‡lkoz—n a felekezetek kŽpviselői sz‡m‡ra. Egyetlenegy kŽrdŽsre v‡rt v‡laszt: Milyen lŽpŽseket tesznek a felekezetek a homoszexu‡lisok diszkrimin‡ci—j‡nak megakad‡lyoz‡s‡ra?

A sokat emlegetett megbeszŽlŽsnek egy Žs negyed —ra mślva m‡r vŽge is volt. A felekezeti kźldšttsŽg szerint a tal‡lkoz— megegyezŽssel z‡rult. Nem volt jegyzőkšnyv, Žs a HomO megb’zottjai sem kŽsz’tettek feljegyzŽst a megbeszŽlŽsrőlÉ

V‡laszt v‡r

Mint kiderźlt, a HomoO, Hans Ytterberg egyetlen kŽrdŽsre v‡rja a v‡laszt: SzeretnŽ tudni, hogy diszkrimin‡lunk-e b‡rkit is, a diszkrimin‡ci— elleni tšrvŽny Žs a bźntetőtšrvŽnyek meghat‡roz‡sa szerintÉ A HomO előad‡s‡ban vil‡goss‡ tette, hogy a vall‡sszabads‡g csak az istentiszteletek tart‡s‡nak szabads‡g‡t jelenti, nem a tagok megv‡logat‡s‡tÉ

ăElmondtam neki, hogy Žn egy fźggetlen felekezetben nőttem fel, Žs az ilyen egyh‡zak mind azon f‡radoznak, hogy j— kapcsolatot ‡poljanak minden emberrelÓ Ń mondta Marianne Andreas.

Hans Ytterberg elmondta: most a felekezeteken a sor, hogy tal‡ljanak időpontot egy śjabb megbeszŽlŽsre, amikor v‡laszt adnak a kŽrdŽsreÉ


Az eredeti svŽd szšveg elŽrŽsŽhez kattintson ide. (f‡jlmŽret: 2,2 MB)