6 sz. referenciakivonat

 

Ref. 6:

Az al‡bbiak egy kiterjedt vizsg‡lat eredmŽnyeit ’rj‡k le (angolul) arr—l, hogy a serdŸlő homoszexu‡lisok kšzštt nagyobb az šngyilkoss‡g kock‡zata. A vizsg‡latot a Minnesotai Egyetem Gyermekgy—gy‡szati TanszŽke vŽgezte Minneapolisban, az USA-ban. A magyar ford’t‡s a kšvetkező (rŽszlet):


A magukat biszexu‡lisnak vagy homoszexu‡lisnak vall— fiœkat (n=212) Žs l‡nyokat (n=182) 336 megfelelő nemű heteroszexu‡lis v‡laszad—val vetettŸk šssze h‡rom eredmŽnyv‡ltoz— alapj‡n: šngyilkoss‡gi gondolatok, šngyilkoss‡gi sz‡ndŽk Žs saj‡t bevall‡s szerinti šngyilkoss‡gi k’sŽrletek. Logisztikus regresszi—s anal’zis seg’tsŽgŽvel vizsg‡ltuk a szexu‡lis orient‡lts‡g Žs az eredmŽnyv‡ltoz—k kšzštti šsszefŸggŽst, a demogr‡fiai jellemzők szerinti korrekci—val. EREDMƒNYEK: …ngyilkoss‡gi k’sŽrletről a biszexu‡lis/homoszexu‡lis fiœk 28,1%-a, a biszexu‡lis/homoszexu‡lis l‡nyok 20,5%-a, a heteroszexu‡lis l‡nyok 14,5%-a Žs a heteroszexu‡lis fiœk 4,2%-a sz‡molt beÉ K…VETKEZTETƒSEK: Bizony’tottan szoros šsszefŸggŽs van az šngyilkoss‡gi kock‡zat Žs a fiœk biszexualit‡sa vagy homoszexualit‡sa kšzštt.


Az eredeti angol szšveg elŽrŽsŽhez kattintson ide. (f‡jlmŽret: 192 kb)