9 sz. referenciakivonat

 

Ref. 9:

Ez az angol nyelvű hivatkoz‡s a pedof’lia homoszexu‡lis fŽrfiak kšzštti magasabb ar‡ny‡t taglalja. A magyar ford’t‡s a kšvetkező (rŽszlet):


A heteroszexu‡lis Žs homoszexu‡lis pedofilok ar‡nya a gyermekeket moleszt‡l— elkšvetők kšzštt: Freund K Žs Watson RJ felt‡r— tanulm‡nya, Clarke Pszichi‡triai IntŽzet, Magatart‡sszexol—giai Oszt‡ly, Toronto, Ontario, Kanada.Kor‡bbi vizsg‡latok azt mutatt‡k, hogy a kisl‡nyokat, illetve a kisfiśkat moleszt‡l— elkšvetők ar‡nya nagyj‡b—l 2:1...a heteroszexu‡lis Žs homoszexu‡lis pedofilok ar‡ny‡t pedig kb. 11:1-nek becsźltŽk. Ez arra utal, hogy ebből eredően a homoszexu‡lis fejlődŽst mutat— szemŽlyek kšzštt nagyobb a val—di pedofilok ar‡nya, mint a heteroszexu‡lis ir‡nyba fejlődők kšzštt.


Az eredeti angol szšveg elŽrŽsŽhez kattintson ide. (f‡jlmŽret: 192 kb)