Bläddra i Dagen
För att kunna läsa artiklarna krävs att du har ett pluswebbskonto. Klicka här för att skaffa pluswebb, gratis för prenumeranter.
Klicka här för att bläddra
Blir du lyckligare av att ge? (17 kommentarer)

Ja
Nej
Vet inte

Mer och bättre!
Nu har vår kalender blivit ännu bättre. Sök bland 2268 st aktiviteter på 104 orter.

Vad händer på just din ort?

storlek    
Annons

Svenskar på sista plats i stor enkät om gudstro
Över hälften av danskarna tror på Gud, vilket gör dem till de mest religiösa i Norden.
Men svenskarna ligger sist på listan över religiositeten i 25 länder världen över.


 Undersökningen om danskarnas religiositet är utförd av en grupp forskare vid Ålborgs universitet och ingår i en internationell analys där ett representativt urval av befolkningen i 25 länder svarat på frågan ”Tror du på Gud”. 53 procent, alltså över hälften, av de tillfrågade danskarna svarade ja på frågan, vilket placerar Danmark på en sjuttonde plats bland de 25 deltagande länderna, och på en första plats bland länderna i Norden men resultatet är lågt i jämförelse med många andra västländer.

Religiöst Portugal
Portugal är det land som leder ligan, hela 92 procent uppgav i undersökningen en tro på Gud. Portugal följs av länderna Polen och USA där siffran på antalet troende är 86 procent respektive 84 procent. Efter dessa länder följer Irland, Italien, Spanien och Nordirland där över var tredje av de tillfrågade uppgav att de trodde på Gud.
Sverige hamnar på plats 25, alltså sist på listan, med sina 32 procent. Norrmännen hamnar på en 23:e plats med 43 procent.
Undersökningen visade förvånansvärt nog att samtidigt som danskarna är mest troende i Norden är de tillsammans svenskarna och norrmännen sämst i världen på att gå i kyrkan. Elva av hundra danskar går i kyrkan minst en gång i månaden, medan antalet svenskar och norskar som besöker kyrkan minst en gång i månaden är åtta respektive tio procent. I USA är samma siffra 48 procent.
Sverige placerar sig sist även när deet gäller en rad andra frågor. Bland annat huruvida de tror på helvetet.

Kristna mer toleranta
En stor internationell undersökning gjord bland 30 länder visar också att danskarna är mest negativa i synen på vad religion kan ställa till med. Inget annat land ansåg så starkt som Danmark att religion ofta har samband med intolerans och konflikter.
Danskarnas syn på islam är sammankopplat med synen på landets invandring som ett hot.
Undersökningen visar att utöver en generell motvilja mot invandrare har danskarna ensärskild motvilja mot islam som har att göra med fördomar om islam som en restriktiv religion parallellt med en generell motvilja mot religion i största allmänhet.
– Det är det som gör sekulariseringens paradox, menar Christian Albrekt Larsen, en av forskarna bakom undersökningen.

Minskad religiös tolerans
Tolerans är en sammanhängande egenskap, visar undersökningen. Är man tolerant för islam är man i större utsträckning också tolerant mot homosexualitet. Och om toleransen är stor för islam är den ofta stor även för kristendomen – och tvärtom. Ju mer religiös och kristen man är, desto större sympati för islam – dock med undantag för de mest religiösa, visar undersökningen.
– Men många har vänt religionen ryggen och anledningen till detta går hand i hand med den ökade toleransen i övrigt. Allt medan toleransen mot mer kontroversiella saker i samhället ökar minskar toleransen gentemot religion – eftersom dessa anses vara intoleranta och förbjudande, menar Christian Albrekt Larsen.


Isabelle Gard Hedander
Publiceringsdatum: 2002-10-08
Avdelning: Nyheter, Sverige
Källa: Dagen

Användarnamn
Lösenord

Annons