pre-ref 14  

  Ref. 14:

Ten odsyłacz jest w j. angielskim i podaje niepokojące statystyki na temat szeroko rozpowszechnionej praktyki seksu analnego w społeczności gejów. Praktyka seksu analnego staje się coraz bardziej popularna wśród gejów, od 57,6% w roku 1994 do 61.2% w 1997, w ciągu zaledwie trzech lat. Nie znalazłem żadnej statystyki o ile mogło się to zwiększyć w ciągu ostatnich 10 lat od roku 1997. Ale można przypuszczać, że promocja i zachęcanie do różnych form praktyk analnych przez takie organizacje jak RFSL przyczyniają się w znacznym stopniu do tendencji wzrostowej (zobacz Podręcznik Analny RFSL w ref. 5. Przetłumaczony na twój język ten odsyłacz mówi w części [MSM jest to skrót oznaczający seks mężczyzn z mężczyznami, CI jest to 95% okres zaufania, a UAI oznacza stosunek analny bez ochrony]:

 

Proporcja badanych MSM, którzy zgłosili, że odbywali seks analny zwiększyła się z 57.6% (95% okres zaufania CI = 56.4% - 58.9%) w 1994 do 61.2% (95% CI=60.1%-63.1%) w roku 1997 (mniej niż 0.01).Wśród MSM, którzy uprawiali seks analny, proporcja tych, którzy twierdzili, że „zawsze” stosują prezerwatywy zmniejszyła się z 69.9% (95% CI= 68.1% - 71.1%) w roku 1994, do 60.8% (95% CI= 58.9% - 62.7% w 1997 (mniej niż 0.01%) (Rysunek 1). Największy spadek  w stałym stosowaniu prezerwatywy nastąpił wśród mężczyzn w wieku 26-29 lat (z 68.2% {95% ci’ 64.8% + 71.5%} w roku 1994,

do 58.0% {95% CI= 53.7% - 62.1%} w 1997. Proporcja mężczyzn, którzy zgłosili, że mieli wielu partnerów seksualnych i UAI zwiększyła się z 23.6% (95% CI = 25.4%) w 1994, do 33.3 % (95% CI = 31.1% - 35.6%) w 1997 (mniej niż 0.01). Największy wzrost ryzyka był wśród respondentów w wieku poniżej lub równo 25 lat (z 22% {95% CI = 18.4% - 25.9%} w 1994, do 32.1% {95% CI = 27.7% - 36.7%} w 1997; (mniej niż 0.01). Zmniejszające się stałe stosowanie prezerwatyw i zwiększające się zgłaszane proporcje MSM UAI z wieloma partnerami występowały we wszystkich grupach rasowych/etnicznych. W 1997, 45% (95% Ci = 41.4% - 48.8%) z 865 MSM, którzy mieli w poprzednich 6 miesiącach UAI i wielu partnerów również stwierdziło, że nie znali statusu HIV swoich wszystkich partnerów seksualnych. Wśród 525 MSM, którzy mieli UAI i wielu partnerów w okresie poprzednich 6 miesięcy, 68.)% (95% = 63.9% - 71.7%) stwierdziło, że nie znali stanu HIV wszystkich swoich partnerów seksualnych.

 

Przypadki rzeżączki męskiego odbytu zmniejszyły się od 1990 roku do 1993 (42,33,23 i 20 na 100,000 dorosłych mężczyzn). Od 1994 do 1997 ilość ta zwiększyła się z 21 do 38 na 100,000 dorosłych mężczyzn (mniej niż 0.01). (Rys. 1). Ten wzrost przypadków zachorowania zaobserwowano we wszystkich grupach rasowych/etnicznych i grupach wiekowych, ale był on najwyższy wśród mężczyzn w wieku 25-34 lat (z 41 do 83 przypadków na 100,000 mężczyzn w wieku 25-34 lat (mniej niż 0.01).

 

 

 

Żeby zobaczyć oryginalny dokument w j. angielskim kliknij tutaj (rozmiar pliku: 164 k)