pre-ref 17  

Ref. 17:
Ten odsyłacz jest w j. szwedzkim. Pokazuje on publicznie dostępne zapisy tego, co się stało w parlamencie tego smutnego dnia ( 5 czerwca 2002), kiedy głosowano za otwarciem drzwi do adopcji sierot przez homoseksualnych partnerów. Decyzja ta była poprzedzona długimi debatami, w których padło nie mniej niż 108 ‘oświadczeń’ pod paragrafem 10, włącznie z wieloma głosami sprzeciwu. Oświadczenia i sprzeciwy są ponumerowane od 21 do 128. Zapis głosowania jest przedstawiony pod para. 18 pod koniec (pod „LU27; Partnerstwo, adopcja itd.”) Przetłumaczony na twój język zapis wyników głosowania jest taki:

Prop. 2001/02:123
LU 27 Partnerstwo, adopcja itd.
Punkt 1 (Odrzucenie propozycji dotyczącej adopcji i opieki prawnej)
1. Propozycja
2. Zastrzeżenie (kd)
Głosowanie:
198 za propozycją
38 za zastrzeżeniem
71 wstrzymało się
42 nieobecnych
Parlament przyjął propozycję.
Podział oddanych głosów:
Za propozycją: 118 Socjal Demokratów, 9 Umiarkowanych, 34 Partie Lewicowe, 12 Partia Centrum, 15 Partia Ochrony Środowiska, 9 Partia Ludowa.
Za zastrzeżeniem: 1 Umiarkowany, 37 Chrześcijańskich Demokratów
Wstrzymało się: 60 Umiarkowanych, 4 Partie Centrum, 6 Partia Ludowa
Nieobecni:13 Socjal Demokraci, 11 Umiarkowani, 9 Partie Lewicowe,  5 Chrześcijańscy Demokraci, 2 Partia Ludowa.
Anne-Katrine Dunker (m) i Runar Patriksson (fp) zwrócili uwagę, że chcieli się wstrzymać, ale zostali oznakowani jako głosujący ‘Tak’.

 

Żeby zobaczyć oryginalny dokument w j. szwedzkim kliknij tutaj (rozmiar pliku: 694 k)