Pre-ref 2

Ref. 2:

Ten odsyłacz jest w j. angielskim i mówi o tym, jak statystycznie przeciętna długość życia gejów i biseksualistów, którzy osiągnęli wiek 20 lat jest od 8 do 20 lat krótsza niż dla wszystkich mężczyzn. Przetłumaczony na twój język mówi on (w części):

Prawdopodobieństwo przeżycia od 20 do 65 lat dla geja i biseksualisty waha się od 32% dla scenariusza 3%, do 59% dla scenariusza 9%. Te cyfry były znacznie niższe niż dla wszystkich mężczyzn, gdzie prawdopodobieństwo przeżycia od 20 do 65 wynosiło 78%. WNIOSEK: W dużym ośrodku w Kanadzie spodziewana długość życia w wieku 20 lat dla gejów i biseksualistów jest o 8 do 20 lat krótsza niż dla wszystkich mężczyzn. Gdyby ten wzór umieralności miał być kontynuowany, to oceniamy, że prawie połowa gejów i biseksualistów, którzy obecnie mają 20 lat nie dożyje swoich 65 urodzin.

Żeby zobaczyć oryginalny tekst w j. angielskim kilknij tutaj (rozmiar pliku 116 k)