pre-ref 41  


Ref. 41:
Kjo është një referencë e veprimeve të ndërmarra kohët e fundit nga Bashkimi i Misionit Suedez (në suedisht: Svenska Missions Förbundet ose SMF).  Në mars të 2002 ata pranuan pastorë homoseksualë në radhët e tyre (për sa kohë bashkësitë vendore do ti pranonin sipas rasteve).  Dhe në korrik të 2002 ata u takuan me qeverinë suedeze për ti siguruar që pastorët homoseksualë me të vërtetë ishin të pranueshëm për ta. Duke plotësuar këtë kusht qeveria i premtoi vazhdimësinë e mbështetjes financiare për SMF “pa ndonjë kufizim”. Në fund të kësaj reference është një listë (në suedisht) e 21 denominacioneve që marrin financim nga qeveria. E përkthyer në gjuhën tuaj ky artikull lexon (pjesërisht): 


SMF-ja dhe qeveria në marrëveshje për pastorët homoseksualë
Bashkimi i Misionit Suedez (në suedisht: ’Svenska Missionsförbundet’ ose SMF) do të vazhdojë të marrë ndihmë financiare pa kufizime

Dialogu mes SMF-së dhe qeverisë tashmë ka marrë fund. Përfundimi i dialogut është që SMF-ja do të vazhdojë të marrë mbështetje financiare nga qeveria. Krister Andreson, udhëheqësi i SMF-së tha:
"Ka qenë një bisedim i mirë, në shpirt të mirë, dhe me respekt’" 


Për të parë tekstin origjinal në suedisht klikoni këtu (madhësia e skedarit: 2.2 MB)