pre-ref 44  


Ref. 44:
Ditën mbas dhënies së mësimit nga HomO për përfaqësuesit e denominiacioneve tona, vetë qeveria u përfshi në këtë çështje. Kjo referencë është e një lajmërimi të dhënë nga qeveria që ajo do të hetojë të gjitha denominacionet në Suedi që marrin mbështetje financiare nga qeveria (21 gjithsej), që të jenë të sigurt që ata i kanë dyert e hapura ndaj sodomizmit, duke përfshirë pranimin e priftërinjve homoseksualë. E përkthyer në gjuhën tuaj lexon (pjesërisht):  


"Denominacionet do të hetohen gjatë pranverës"

Qeveria do të hetojë nëse denominacionet veprojnë mjaftueshëm për tu ballafaquar me diskriminimin e homoseksualëve. Ky mesazh u dha dje nga prokurori për diskriminimin në bazë të orientimit seksual, HomO, për Ministrin e Kulturës Marita Ulvskog.

Menjëherë pas ditës së takimit të HomO-s me përfaqësuesit e atyre denominacioneve që marrin mbështetje financiare nga shteti, siç u raportua dje, çështja përfundoi në duart e qeverisë. Xhorxh Sved, zëdhënësi i HomO-s tha:
"Ne thamë në një takim me Marita Ulvskog që qeveria duhet të ndjekë nëse denominacionet i binden ligjit për të punuar kundër të gjitha formave të diskriminimit." 
"Dhe çfarë përgjigje morët?"
’"Që është mendimi i qeverisë që ligji duhet të vihet në veprim dhe të përmbushet."
Historia legjislative rreth mbështetjes financiare nga qeveria për denominacionet kërkon që të gjitha format e diskriminimit të hidhen mënjanë. HomO pretendon që ka shembuj në kisha ku ka pasur shkelje të ligjit dhe prandaj do që të hetojë pozitën e denominacioneve rreth kësaj çështje. Takimi të martën ishte një hap në këtë hetim.
 


Për të parë tekstin origjinal në anglisht klikoni këtu (madhësia e skedarit: 2.2 MB)