pre-ref 49  


Ref. 49:
Kjo referencë është e faqes 21 të numrit Gusht-Tetor të Gyro-s.  Është një krahasim anë për anë i dy interpretimeve të ndryshme të Biblës rreth pranimit të homoseksualitetit si jetesë e të krishterëve. E përkthyer në gjuhën tuaj lexon (pjesërisht):  


KUNDËR
Tre pjesë në Dhiatën e Re flasin kundër marrëdhënieve homoseksuale (Rom.1:26-27; 1 Kor.6:9-10 dhe 1 Tim.1:10)  Përshkruhet si një një pasojë e kthimit të kurrizit të njeriut ndaj Perëndisë dhe rregullit të krijimit, dhe një person që do të trashëgojë Mbretërinë e Perëndisë nuk duhet të jetojë në homoseksualitet aktiv. Ligjet për Shenjtërinë në Levitiku 18:22 ndalojnë mes tjerash edhe aktet homoseksuale ……

PËR
Kur Pali shkruan për aktet ’jonatyrore’ tek Rom. 1:26-27 dhe për tradhtinë bashkëshortore në 1 Kor.6:9-10 është, sipas një interpretimi, për arsye se ishte e zakonshme për burra të moshuar të shfrytëzonin seksualisht djem të rinj, dhe si rrjedhim e ka fjalën për prostitucion homoseksual në vend të marrëdhënieve homoseksuale. Një interpretim thotë që tregimet e Veprave 10-11 janë një shabllon për zgjerimin e Bashkësisë së Krishterë nga Fryma e Perëndisë që derdhet tek ata që ishin menduar të papastër deri në atë kohë. Argumenti është që të krishterët pederastë të kohës tonë i përkasin pranimit të krishterëve paganë në Bibël. Nëse do të ndiqnim ligjet për homoseksualitetin në Dhiatën e Vjetër, atëherë do të duhet të ndalonim tatuazhet dhe të vinim me detyrim rrethprerjen. Pali shkruan në 1 Kor.11:14 që ‘A nuk ju mëson natyra vetë se po të mbajë burri flokë të gjatë, çnderon veten e vet?...’ Kjo pjesë shkrimi, mendojnë shumë njerëz, është një shembull se si Pali u ndikua nga shoqëria e ditëve të tij, dhe nuk është një mendim që ne duhet të kemi sot. E njëjta gjë mund ti aplikohet edhe homoseksualitetit.


Është për tu thënë që asgjë në artikull nuk tregon se cili nga interpretimet është i drejtë (biblik). Asgjë tjetër, meqë ra fjala, në këtë numër të Gyro-s nuk na flet se cila është jetesa e krishterë. Madje se as cila nga këta jetesa është për tu dëshiruar.
(Shënim: Është një foto dhe do të ju duhet ta zmadhoni për ta lexuar.) 

Për të parë tekstin origjinal në suedisht klikoni këtu (madhësia e skedarit: 1.5 MB).