Nr 2
RRFSL:s beundran av omoral i det antika Grekland
Från RFSL:s websida:


"Då och nu

I DET ANTIKA GREKLAND var kärleken mellan äldre män och unga pojkar högt värderad. Ändå kan man inte säga att homosexualitet var något accepterat eftersom målet för de unga pojkarna trots allt var att gifta sig. Motsvarande form av homosexualitet fanns inte heller för kvinnor eller för slavar. Därför speglar denna form av homosexualitet ett mycket patriarkalt klassamhälle.
Den grekiska ön Lesbos, där den kvinnliga poeten Sapfo på 500-talet före Kristus undervisade unga flickor, har fått ge namn åt den kvinnliga homosexualiteten. Härifrån kommer ordet "lesbisk".
Kristendomen medförde ett nytt sätt att se på sexualiteten.
Kopplingen till fortplantningen betonades samtidigt som lusten fördömdes. Homosexuella handlingar blev en synd som stred mot skapelseordningen."

Slut på citat från RFSL

Lägg märke till hur RFSL tycks avundas det antika Grekland för deras "högt värderade kärlek mellan äldre män och unga pojkar”.  Vi talar så klart om en mycket utbredd pedofili i det antika Grekland.

Man kan inte undvika att dra slutsatsen att RFSL finner det tragiskt att kristendomen kom och “medförde ett nytt sätt att se på sexualiteten”.  De tycks längta tillbaka till en tidsepok då lusta och pedofili åter kan komma till sin rätt. 
Kristendomen medförde förvisso en ny syn där varje människas värde betonades.  Det blev slut på offrandet av människor i gladiatorspel, slut på slaveri, och slut på möjligheten för äldre män att utrycka en “högt värderad kärlek till unga pojkar” när de tillfredställde sina egna perversa passioner.  Kvinnorna började att värderas högre och en allmän respekt för mänskliga rättigheter slog rot. 

Man kanske kan säga att familjebildningen med mamma, pappa och barn blev hörnstenen i den civilisation som följde.  Och sexuell trohet mellan mamma och pappa var något som värderades högt i denna nya civilisation i stället för “kärleken mellan äldre män och unga pojkar som värderades högt i det antika Grekland”.

I den nya civilisationen (kristendomen) hade människorna respekt för moral och etik ty de trodde att de en dag skulle stå till svars för sitt livs handlingar.  Stå till svars för det ansvar de visat sin familj och barn och alla andra människor som de mött i livet.  Det skall medges att de 2000 åren inte har varit perfekta.  Vi hade korstågen under den mörka medeltiden, vi hade slaveri, vi hade perioder av dryckenskap, lösaktighet och moralisk föruttnelse.  Men sådana laster var aldrig något som samhället i stort accepterade som något normalt och rentav önskvärt på det sätt som sker i Västvärlden idag.  Under 2000 år var vår civilisation baserad på värderingar som var starka nog att i längden kunna rätta till sig.  Men i vår tid undergår våra värderingar i västvärlden ett tektoniskt skifte av ett slag som inte tidigare har ägt rum.

Slutet på vår nuvarande civilisation?
Nu ser vi för första gången på 2000 år hur lösaktighet upphöjs i samhället som något njutbart och därför önskvärt.  I slutet på sommaren 2005 läste jag i Dagens Nyheter en uppmaning till deras läsare att skicka in ett bidrag om "hur du var otrogen på semestern i sommar", så att DNs läsare kunde få ta del av sinnligheten och den underbara olovliga otroheten.  Otrohet och otukt har alltid funnits, men ve den kultur som välkomnar och lovprisar det!  Familjestrukturen håller nu på att rivas sönder av de homosexuella krafterna och vi ser slutet på en mycket lång civilisation i Västvärlden.  Civilisationer varar inte för alltid.  De kommer alltid till ett slut.  Det finns en “cirkel”.  Varje civilisation börjar med barbarism och går därifrån till tyranni.  Men sedan kommer lagar och bestämmelser.  Till en början under en diktatur av något slag men därifrån går det till politisk frihet då medborgarna skördar frukterna av ett ordnat samhälle, byggt på dygd och stöd för varandra.  Sedan sätter girigheten in, följd av lathet och ovilja till arbete.  Och så kommer dekadens och dygdlöshet där vi nu befinner oss, och sedan bär det bara utför mot förnyad barbarism och så sluts cirkeln.