Nr 5
 Kritik av Hamer’s forskning
Hamer och hans team hade rekryterat en grupp av 76 homosexuella män från ett AIDS-behandlingsprogram. De hävdade alla att de hade åtminstone en homosexuell bror och ett framträdande mönster av homosexuell orientering bland sina morbröder, men inte bland sina farbröder. Hamers team antog som hypotes att detta borde reflekteras i någon gen i x-kromosomen. En man får sin x-kromosom från en av sin moders två x-kromosomer, och sin y-kromosom från sin fader. Eftersom mödrarna inte var homosexuella spekulerades det i att endast en av mödrarnas två x-kromosomer bar homo-genen. , i en allmän population skulle ungefär hälften av de manliga barnen en x-kromosom som bar homo-genen, och hälften skulle det inte. Men i urvalet av 40 homosexuella brödrapar hade inte endast hälften av dem (dvs 20) utan hela 33 av dem en x-kromosom som hade en variation i den q28 gen som avvek från det normala mönstret. Eftersom detta antal (33) var väl över de förväntade (slumpvisa) 50 procenten, antog de att denna särskilda gen bar den manliga homosexuella orienteringen. Emellertid hade de fortfarande 7 par av homosexuella män utan dettasärmärke genen.  Även om denna upptäckt hade varit ärlig och sann (och således kunde återskapas i påföljande studier), skulle slutledningen som kunde dras ändå vara begränsad: detta särskilda kromosom-mönster är varken nödvändigt, eller tillräckligt för att orsaka homosexualitet. Det är inte nödvändigt eftersom 7 av de 40 homosexuella paren inte har detta mönster. Och det var inte tillräckligt eftersom en påföljande studie av Hamers team (inklusive icke-homosexuella bröder med samma bakgrund) visade att några av dessa heterosexuella bröder hade samma gen-kännetecken i q28. Ett sådant kännetecken och samband är knappast en acceptabel definition av en “homo-gen”. Men (och återigenendast om researchen var ärlig), det kunde hävdas att det kunde finnas vissa andra karaktäristika associerade med detta särskilda kännetecken som länkar till en annan familje-karaktäristik som fördisponerar individen till att bli mer benägen att bli homosexuell. Till exempel, en individ med det särskilda gen-kännetecknet kan ha en genetisk predisposition mot vad som helst. Vem vet vad det kunde bli?