Referenser: Böcker, rapporter och webbsidor.

Nedan finner du 3 typer av referenser:

Typ 1: Ytterligare information om ämnen som behandlats i presentationen.
Dessa ämnen är numrerade "Nr 1" t.o.m. "Nr 6"  i presentationen och återfinns under samma nummer i sidomenyn.
De är listade nedan och du kan också klicka på numret nedan och få upp informationen direkt:

Nr. 1 Kriminalitet inom HD
Nr. 2 RFSL’s beundran av omoral i antika Grekland
Nr. 3 Analys av frekvens av homosexuell pedofili
Nr. 4 Homolobbyns kontroll av fackorganisationer (APA) i USA.  Från boken "En Förälders Handledning om Hur Man Skall Förhindra Homosexualitet", av Dr. Joseph Nicolosi (översatt)
Nr. 5 Kritik av Hamer's et al forskning ("Ett samband mellan DNA markering på X Chromosomen och Homosexuell Orientering Bland Män")


Typ 2: Information om böcker från vilka information hämtats för presentationen.
Dessa böcker är numrerade "REF. 1" t.o.m. "REF. 6" i presentationen och är listade nedan med information om dessa källor.
Du kan också klicka nedan på understruken text och få upp ytterliggare information om respektive bok.


REF. 1:   Jeffrey Satinover, M.D., Homosexuality and the Politics of Truth (översatt: Homosexualitet och Politiseringen av Sanningen, Baker Books, 1996.
För information om boken (på engelska) klicka här, och här och här och här.

REF. 2:   Peter Sprigg and Timothy Dailey, Getting it Straight (översatt ungefär: Rakt på Sak), Family Research Council, 2004.
För information om boken (på engelska) klicka här, och här och här.

REF. 3:   Joseph Nicolosi, Ph.D. and Linda Nicolosi, A Parent's Guide to Preventing Homosexuality (översatt: En Förälders guide Till Att Förhindra Homosexualitet), IntervarsityPress 2002.
För information om boken (på engelska) klicka här, och här och här.

REF. 4:   Irving Bieber et al, Homosexuality A Psychoanalytic Study of Male Homosexuals (översatt: Homosexualitet En Psykoanalytisk Studie av Homosexualitet Bland Män), Vintage Books, New York 1962.
För information om boken (på engelska) klicka här, och här och här.

REF. 5:   Stanton Jones & Mark Yarhouse, Homosexuality The Use of Scientific Research in the Church's Moral Debate (översatt: Homosexualitet Om Användandet av Vetenskaplig Forskning i Kyrkans Moraldebatt), InterVarsity Press, 2000.
För information om boken (på engelska) klicka här, och här och här.

REF. 6:   Robert Lerner, Ph.D. & Althea Nagai, Ph.D., NO BASIS: What the studies Don't tell us about same-sex parenting (översatt: INGEN GRUND: Vad studierna inte säger oss om enkönigt föräldraskap), Marriage Law Project, January 2001.
För information om boken (på engelska) klicka här, och här och här och här.


Typ 3: Information om artiklar, forskningsrapporter och websidor från vilka information hämtats för presentationen.
Dessa rapporter o.s.v. är numrerade "ref. 1" t.o.m. "ref. 19"  i presentationen och är listade nedan med information om dessa källor.
Klicka bara på numret nedan för att få upp ytterliggare information om respektive källa.


ref. 1:   Dokumentering av kortare livslängd för homosexuell orientering - 1

ref. 2:   Dokumentering av kortare livslängd för homosexuell orientering - 2

ref. 3:   Dokumentering av kortare livslängd för homosexuell orientering - 3

ref. 4:   RFSLs Information om hur man använder illegala droger

ref. 5:   RFSLs information om hur man "slickar röv" - s.k. "rimming"

ref. 6:   Relationen Mellan Självmordsrisk och Sexuell Orientering

ref. 7:   

ref. 8:   Tips till homosexuella män om hur man köper pedofilsex i Thailand

ref. 9:   Dokument om att homosexuella män är 3 gånger mer sannolika att bli pedofiler än heterosexuella män

ref. 10:   Forskare har uppskattat att frekvensen för homosexuell pedofili är mellan 19% och 33% av all rapporterad pedofili. Med omkring 3% homosexuella män (bland alla män) är deras "överrepresentering" bland pedofilerna mellan 6 (=19/3) och 11(=33/3) gånger deras andel av män. Med andra ord: En homosexuell man är mellan 6 och 11 gånger mer sannolik att vara pedofil än en heterosexuell man.

ref. 11:   Detta är en omfattande databas under en 5-års period (1991-1996) från totalt 12 stater i USA. För analysen av datan (på svenska) se sidomenyn under Nr 3. Beskrivning av databasen (med vidare referenser) hittar du på denna länk. Själva databasen ("raw data") finns på denna länk

ref. 12:   Denna rapport visar att 61.2% (19917 data) av homosexuella män har analsex vilket i sin tur bidrar till den höga frekvensen av rektala problem inklusive gonnoré.

ref. 13:   På denna websidan ger RFSL information (s.k. "Analmanual") om hur "hur röven ser ut och vad som händer vid ett analt samlag". Websidorna (enligt RFSL) "framhåller de njutningsfulla aspekterna av analsex och att det inte är något man behöver skämmas för". RFSL rekommenderar bl.a. "Innan man har analsex är det bra att tvätta sig i skrevet och eventuellt tömma tarmen. En del tycker det är pinsamt om det luktar eller finns bajs kvar i röven..."

ref. 14:   Denna websida från RFSL illustrerar hur riskfylld den homosexuella livsstilen är och orsaken till varför HIV smitta (och andra könssjukdomar) sprids så lätt bland homosexuella män.

ref. 15:   Denna referens visar hur riksdagen röstade om lagen om homoadoptioner

ref. 16:   Här visas hur Aftonbladets "expert" rekommenderar aktiviteter och attityder som starkt bidrar till (särskilt bland känsliga pojkar) könsidentitets-förvirring.

ref. 17:   Detta är den ursprungliga rapporten från Bailey och Pillard som efterföljande forskning grundligt bemötte och dementerade. Den åberopas dock fortfarande av den homosexuella lobbyn och dess sympatisörer som "bevis" för att homosexualitet är (åtminstone delvis) ärftligt.

ref. 18:   Detta är en av de studier som grundligt visade att Bailey-Pillards studie (ref. 17) var "fake", vilket t.o.m Bailey (en av forskarna i ref. 17) också medgav. Pillard (homosexuell) hade rekryterat sin studiegrupp (i ref. 17) genom annonsering i homosexuella tidskrifter och därmed avsiktligt vinklat resultatet på ett grovt sätt. Senare (år 2001) visade Bearman & Brucker också att Bailey-Pillards studie var falsk (se texten på min websida)

ref. 19:   Detta var Simon LeVay's ursprungliga studie som har kommit att grovt misstolkas i massmedia (se text på min websida).