Упатства

 

Упатствата во текстот спаѓаат во една од трите можни категории (тип 1, тип 2 и тип 3). Внатре во секоја категорија упатствата се напишани по ред по кој се опјавуваат во главниот текст.

За секој тип можете да притиснете на линкот долу или да отидете директно на одредената тема.


Tип 1: Додатни информации во врска со одредена тема напишана на менито од страна.

Бр.1 Криминал на шведскиот Врховен суд

Бр.2 Воодушевувањето на RFSL за неморалот во стара Грција

Бр.3 Дали хомосексуалците се почесто педофили?

Бр.4 Извадоци од книгата на д-р. Nicolosi Родителски прирачник за спречување на хомосексуалноста- УП. 3.

Бр.5 Критика на истражувањето на Hamer

Бр.6 Одговор од религиозните групи на налетот на хомосексуалноста


Tип 2: Информации за книгите што се спомнати во главниот текст.
Овие книги се означени како УП.1 дo УП.6 во главната презентација, а тоа се:

УП. 1

Jeffrey Satinover, M.D., “Homosexuality and the Politics of Truth”, - Baker Books, 1996
За информации за книгата притисни тука и тука и тука и тука.

УП. 2

Peter Sprigg and Timothy Dailey, “Getting it Straight”, - Family Research Council, 2004.
За информации за книгата притисни тука и тука и тука.

УП. 3

Joseph Nicolosi, Ph.D. and Linda Nicolosi, ”A Parent's Guide to Preventing Homosexuality” - Intervarsity Press 2002.
За информации за книгата притисни тука и тука и тука.

УП. 4

Irving Bieber et al, ”Homosexuality A Psychoanalytic Study of Male Homosexuals”  - Vintage Books, New York 1962.
За информации за книгата притисни тука и тука и тука.

УП. 5

Stanton Jones & Mark Yarhouse, ”Homosexuality, The Use of Scientific Research in the Church's Moral Debate, -  InterVarsity Press, 2000.
За информации за книгата притисни тука и тука и тука.

УП. 6

Robert Lerner, Ph.D. & Althea Nagai, Ph.D., ”NO BASIS: What the studies Don't tell us about same-sex parenting” -  Marriage Law Project, January 2001.
За информации за книгата притисни тука и тука и тука и тука.


Tип 3: Информации за артиклите, извештаите од истражувањата и веб-страните што се спомнати во главната презентација и мениот од страна Бр.1 до Бр. 6.

уп. 1

Извештај за кусиот животен век на хомосексуалците – 1

уп. 2

Извештај за кусиот животен век на хомосексуалците – 2

уп. 3

Извештај за кусиот животен век на хомосексуалците – 3 

уп. 4

Препораки од RFSL како да се употребуваат нелегалните дроги.

уп. 5

Препораки од RFSL како да се изведе "чмаролижењеисексање со тупаница” (одвратен материјал).

уп. 6

Oднос помеѓу самоубиствата и сексуалната ориентација.

уп. 7

Зачестенот на педофилијата поголема помеѓу хомосексуалците отколку помеѓу хетеросексуалците.

уп. 8

Препораки како да се купи педофилен секс во Тајланд.

уп. 9

Документ за поголемата веројатност за педофилија помешу хомосексуалците.

уп. 10

Уште два извештаји за поголемата зачестеност на педофилија помеѓу хомосексуалнците.

уп. 11 и 12

База на податоци од 5 години од 12 држави во САД покажуваат поголема зашестеност на педофилија помеѓу хомосексуалците. За детална анализа на податоците види мени од страна под Бр. 3.

уп. 13

Извештај за поголемата зачестеност на аналниот секс (61.2% 1997. и се поголем пораст) помеѓу хомосексуалците и поголем степен на ректални проблеми.

уп. 14

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ (одвратен материјал)! Oва веб-страна нa „Аналниот прирачник“ на RFSL покажува како изгледа анусот и што се случува за време на аналниот секс. Според RFSL оваa веб-страна го возвишува аспектот на задоволство на аналната пенетрација и дека од тоа не треба да се срамиме.“ RFSL помеѓу останатото препорачуваПред да се впуштите во анален секс, добро е да се измие анусот и по можност да се испразни дебелото црево. На некои им е тешко ако го почувствуваат мирисот или ако има уште некои фекални остатоци во анусот ….”

уп. 15

Оваа веб-страна на RFSL покажува колку е навистина ризичен хомосексуалниот начин на живот и зошто СИДАта се шири брзо помеѓу хомосексуалците.

уп. 16

Веб-страната на RFSL “Кој го зима когопокажува како се поттикнува промискуитетот.

уп. 17

Ова упатство ги покажува резултатите од гласањето на Парламентото кога го донесоа законот со кој дозволија посвојување на деца од страна на хомосексуалците.
На оваа одлука и претходела долга дебата од вкупно 108 изјави (шв: “anföranden” под параграфот 10) вклучувајќи многу анулирање. Изјавите и анулирањата броеле од 21 дo 128. Списокот на гласањето е напишан под параграф 18 кон крајот (под LU27; Партнерство, посвојувања итн.)

уп. 18

“Världen Idag-овиот” (Светот денес) интервју со Lars Ahlin, претседателот на шведското Здружение на психолози.

уп. 19

Артикал во весниците во кои „стручното лице“ препорачува дека момчињата треба да се охрабруваат да се играат со куклите на девојчињата. Такви активности и ставови на големо придонесуваат за збунетоста за полот и за предхомосексуалното однесување на бедните момчиња.

уп. 20

Искуства во детството на хомосексуалните мажиод Dale O’Leary за NARTH

уп. 21

Пример на напади од хомомафијата во Шведска против луѓето што не се сложуваат со нивната агенда. Од www.gluefox.com, Krister Renard.

уп. 22

Преглед на книгата на Kirk и Madsen (After the Ball: How America Will Conquer Its Fear of Gays in the ‘90s)

уп. 23

Ова е оригиналниот извештај на Bailey и Pillard што се покажало како погрешно, па дури и лажно. Без оглед на ова, многу хомосексуални активисти и понатаму се повикуваат на овој извештај како доказ дека хомосексуалноста во поголем случај е наследна.

уп. 24

Извештајот од Bailey-Dunne-Martin што го разоткрива истражувањето на Bailey-Pillad (уп. 17).

уп. 25

Овој извештај на Bearman-Bruckner е исто така детално го разоткрива проучувањето на Bailey-Pillard, што покасно еден од истражувачите го потврдил
Pillard – кој што и самиот е хомосексуалец формирал група за испитување (во уп.17 проучување) по пат на оглас во хомосексуални публикации и со тоа намерно направил пристрасни резултати.  

уп. 26

Ова е оригинален извештај на Simon LeVay (хомосексуалец) што намерно е протумачено погрешно во мас медиумите. На извештајот му е додадено неколку анулирања.

уп. 27

Премиерот Göran Persson изјавува дека ќе се смета за криминал, според новиот закон, да се изјави дека хомосексуалноста не е е природна.

уп. 28

Пентекостна деноминација му изразува топло добредојде на премиерот на својата годишна конференција.

уп. 29

Писмена пресуда на шведскиот Врховен суд за случајот на пасторот Green, кој покажал непочитување кон хомосексуалците во својата проповед.

уп. 30

Зошто Германије не ја нападнала Шведска во Втората светска војна.

уп. 31

Шведска откажува учество во здружена воена вежба откако дознава дека Израел учествува во истата.

уп. 32

Хамастерористичка групаповикана во Шведска.

уп. 33

Печатен запис од телефонското наговарање на судијата на Врховниот суд Thorsson на хомо секс со момче од Стокхолм.

уп. 34 уп. 35 уп. 36 и уп. 37

Сидијата на Врховниот суд Bo Svensson го брани криминалнот на Thorsson.

уп. 38 

Педофилијата почест криминал помеѓу хомосексуалците.

уп. 39 

Педофилско злосторство на католичкиот свештеник Paul Shanley.

уп. 40 

Резултатите од истражувањата дали луѓето веруваат во Бог ја поставува Шведска на самото дно од скалата.

уп. 41 

Деноминацијата SMF се среќава со претставници на владата и го потврдува прифаќањето на хомосексуалните пастори во своите редови.

уп. 42 

Деноминацијата SMF наклонета кон новиот закон што смета дека е криминал да се „изрази непочитување“ кон хомосексуалците.

уп. 43 

Хомо омбудсман Hans Ytterberg ги поучува водачите на деноминацијата, кои примаат финансиска подршка од владата, дека треба да ги прифаќаат хомосексуалците за пастори.

уп. 44

Владата најавува планови за проверка за христијански деноминации дали ја прифаќаат хомосексуалната агенда.

уп. 45

Водачот на Пентакостинот покрет, пастор Hedin, одбива да го подржи пасторот Green, кој е член на неговата деноминација.

уп. 46 

Пасторот Hedin повторно одбива да го подржи пасторот Green во второто интервју на самиот ден на судењето.

уп. 47 

Пасторот Green добива ентузијастичка подршка од пасторот Ekman, водачот на “Livets Ord” (Зборови на животот), навиот каризматски покрет во Шведска.

уп. 48 уп. 49 и уп. 50 

Артикли во малдинскиот весник “Gyro”, на црквата Filadelfija, за хомосексуланоста.

уп. 51

Chrys Caragounis, професор по Новозаветна егзегеза, ги анулира новите толкувања за тоа што Библијата поучува за хомосексуалноста, како што предлагаат K.G. Hammar и Gyro. 

уп. 52 

Надбискупот K.G. Hammar го негира безгрешното зачнување на Исус и други текстови во Библијата.

уп. 53 

За тоа како Wejryd (новиот надбискуп на Шведската лутеранска црква, кој неодамна го замени пензионираниот Hammar) не е добредојден на летната конференција во Етиопија заради позицијата на неговата црква за хомосексулните бракови.