Upućivanja

 

Upućivanja u teksu spadaju u jednu od tri moguće kategorije (tip 1, tip 2 i tip 3). Unutar svake kategorije upućivanja su napisana po redu po kojem se pojavljuju u glavnom tekstu.

Za svaki tip možete pritisnuti na link dolje ili otići direktno na određenu temu.


Tip 1: Dodatne informacije glede određene teme napisane na straničnom menu-u.

Br.1 Zločin na Švedskom vrhovnom sudu

Nr.2 RFSL-ovo divljenje nemoralu u drevnoj Grčkoj

Nr.3 Jesu li homoseksualci češće pedofili?

Nr.4 Isječci iz knjige Dr. Nicolosi-a “Roditeljski priručnik za spriječavanje homoseksualnosti” - UP. 3.

Nr.5 Kritika Hamer-ovog istraživanja

Nr.6 Odgovor religioznih grupa naletu homoseksualnosti


Tip 2: Informacije o knjigama koje su spomenute u glavnom tekstu.
Ove knjige su označene kao UP.1 do UP.6 u glavnoj prezentaciji, a to su:

UP. 1

Jeffrey Satinover, M.D., “Homosexuality and the Politics of Truth”, - Baker Books, 1996
Za informacije o knjizi pritisni ovdje i ovdje i ovdje i ovdje.

UP. 2

Peter Sprigg and Timothy Dailey, “Getting it Straight”, - Family Research Council, 2004.
Za informacije o knjizi pritisni ovdje i ovdje i ovdje.

UP. 3

Joseph Nicolosi, Ph.D. and Linda Nicolosi, ”A Parent's Guide to Preventing Homosexuality” - Intervarsity Press 2002.
Za informacije o knjizi pritisni ovdje i ovdje i ovdje.

UP. 4

Irving Bieber et al, ”Homosexuality A Psychoanalytic Study of Male Homosexuals”  - Vintage Books, New York 1962.
Za informacije o knjizi pritisni ovdje i ovdje i ovdje.

UP. 5

Stanton Jones & Mark Yarhouse, ”Homosexuality, The Use of Scientific Research in the Church's Moral Debate, -  InterVarsity Press, 2000.
Za informacije o knjizi pritisni ovdje i ovdje i ovdje.

UP. 6

Robert Lerner, Ph.D. & Althea Nagai, Ph.D., ”NO BASIS: What the studies Don't tell us about same-sex parenting” -  Marriage Law Project, January 2001.
Za informacije o knjizi pritisni ovdje i ovdje i ovdje i ovdje.


Tip 3: Informacije o člancima, izvješćima istraživanja i web-stranicama koje su spomenute u glavnoj prezentaciji i na straničnom menu-u Br.1 do Br. 6.

up. 1

Izvješće o kraćem životnom vijeku homoseksualaca – 1

up. 2

Izvješće o kraćem životnom vijeku homoseksualaca – 2

up. 3

Izvješće o kraćem životnom vijeku homoseksualaca – 3 

up. 4

Preporuke RFSL-a kako koristiti nelegalne droge.

up. 5

RFSL-ove preporuke kako izvesti "čmarolizanje” i “seksanje šakom” (odvratan materijal).

up. 6

Odnos između samoubojstva i seksualne orijentacije.

up. 7

Učestalost pedofilije veća među homoseksualcima nego među heteroseksualcima.

up. 8

Preporuke kako kupiti pedofilni seks u Tajlandu.

up. 9

Dokument o većoj vjerovatnosti pedofilije među homoseksualcima.

up. 10

Još dva izvješća o većoj učestalosti pedofilije među homoseksualcima.

up. 11 i 12

Baza podataka od 5 godina iz 12 država u SAD-u pokazuje veću učestalost pedofilije među homoseksualcima. Za detaljnu analizu podataka vidi stranični menu pod Br. 3.

up. 13

Izvješće o većoj učestalosti analnog seka (61.2% 1997. i sve veći porast) među homoseksualcima i veći stupanj rektalnih problema.

up. 14

UPOZORENJE (odvratan materijal)! Ova web-stranica RFSL-ov “Analni priručnik” pokazuje kako izgleda anus i što se događa prilikom analnog seksa. Prema RFLS-u ova web-stranica “uzvišuje aspekt zadovoljstva analne penetracije te da se toga ne treba sramiti.“ RFSL preporučuje među ostalim “Prije nego što se upustite u analni seks, dobro je oprati anus i po mogućnosti isprazniti debelo crijevo. Nekima je muka ako osjete miris ili ako ima još nekih fekalnih ostataka u anusu ….”

up. 15

Ova web-stranica RFSL-a pokazuje koliko je stvarno rizičan homoseksualni način života te zašto se SIDA brzo širi među homoseksualcima.

up. 16

RFSL-ova web-stranica “Tko uzima koga” pokazuje kako se potiče promiskuitet.

up. 17

Ovo upućivanje pokazuje rezultate glasovanja parlamenta kada su donijeli zakon kojim su dozvolili usvajanja homoseksualcima.
Ovoj odluci je prethodila duga debata od ukupno 108 izjava (šv: “anföranden” pod paragrafom 10) uključujući mnoga pobijanja. Izjave i pobijanja su brojili od 21 do 128. Ispis glasovanja je napisan pod paragrafom 18 prema kraju (pod LU27; Partnerstvo, usvajanja itd.)

up. 18

“Världen Idag-ov” (Svijet danas) intervju sa Lars-om Ahlin-om, predsjednikom Švedske udruge psihologa.

up. 19

Članak u novinama u kojem ”stručnjak” preporučuje da se dječaci trebaju ohrabrivati igrati se lutkama djevojčica. Takve aktivnosti i stavovi uvelike pridonose spolnoj zbunjenosti i pred-homoseksualnom ponašanju jadnih dječaka.

up. 20

“Iskustva u djetinjstvu homoseksualnih muškaraca” od Dale-a O’Leary-a za NARTH

up. 21

Primjeri napada homomafije u Švedskoj protiv ljudi koji se ne slažu sa njihovom agendom. Sa www.gluefox.com, Krister Renard.

up. 22

Pregled knjige Kirk-a i Madsen-a (After the Ball: How America Will Conquer Its Fear of Gays in the ‘90s)

up. 23

Ovo je orginalno izvješće Bailey-a i Pillard-a koje se pokazalo pogrešnm pa čak i lažnim. Bez obzira na ovo, mnogi homoseksualni aktivisti se i dalje pozivaju na ovo izvješće kao dokaz da je homoseksualnost velikim dijelom nasljedna.

up. 24

Izvješće Bailey-Dunne-Martin koje razobličuje istraživanje Bailey-Pillad (up. 17).

up. 25

Ovo izvješće Bearman-Bruckner je također detaljno razobličilo proučavanje Bailey-Pillard, što je kasnije jedan od istraživača potvrdio. 
Pillard – koji je i sam homoseksualac – je formirao ispitnu grupu (u up.17 proučavanju) putem oglasa u homoseksualnim publikacijama te time namjerno napravio pristrane rezultate.  

up. 26

Ovo je orginalno izvješće Simon-a LeVay-a (homoseksualca) koje je namjerno krivo protumačeno u mass medijima. Izvješću je dodano nekoliko pobivanja.

up. 27

Premijer Göran Persson izjavljuje da će se smatrati zločinom, prema novom zakonu, izjaviti da homoseksualnost nije prirodna.

up. 28

Pentekostalna denominacija izražava toplu dobrodošlicu premijeru na svojoj godišnjoj konferenciji.

up. 29

Pismena presuda Švedskog vrhovnog suda slučaju pastora Green-a, koji je pokazao nepoštivanje prema homoseksualcima u svojoj propovijedi.

up. 30

Zašto Njemačka nije napala Švedsku u Drugom svjetskom ratu.

up. 31

Švedska otkazuje učešće u udruženoj vojnoj vježbi kada doznaje da će Izrael sudjelovati u istoj.

up. 32

Hamas – teroristička grupa – pozvana u Švedsku.

up. 33

Tiskani zapis telefonskog nagovaranja suca Vrhovnog suda Thorsson-a na homo seks sa dječakom iz Stockholm-a.

up. 34 up. 35 up. 36 i up. 37

Sudac Vrhovnog suda Bo Svensson brani Thorsson-ov zločin.

up. 38 

Pedofilija češći zločin među homoseksualcima.

up. 39 

Pedofilski zločin katoličkog svećenika Paul-a Shanley-a.

up. 40 

Rezultati istraživanja je li ljudi vjeruju u Boga postavlja Švedsku na samo dno skale.

up. 41 

Denominacija SMF sa sastaje sa predstavnicima vlade i potvrđuje prihvaćanje homosesksualnih pastora u svoje redove.

up. 42 

Denominacija SMF naklonjena novom zakonu koji smatra da je zločin “izraziti nepoštivanje” prema homoseksualcima.

up. 43 

Homo parlmentarni zaštitnik prava građana od samovolje državnih organa vlasti Hans Ytterberg poučava vođe denominacija, koje primaju financijsku izdršku od vlade, o tome kako trebaju prihvaćati homoseksualace za pastore.

up. 44

Vlada najavljuje planove provjere kršćanskih denominacija je li prihvaćaju homoseksualnu agendu.

up. 45

Vođa Pentekostalnog pokreta, pastor Hedin, odbija podržati pastora Green-a, koji je član njegove denominacije.

up. 46 

Pastor Hedin ponovno odbija podržati pastora Green-a u drugom intervjuu na sam dan suđenja.

up. 47 

Pastor Green dobija entuzijastičnu podršku pastora Ekman-a, vođe “Livets Ord” (Riječi života), novog karizmatskog pokreta u Švedskoj.

up. 48 up. 49 i up. 50 

Članci u omladinskom tisku “Gyro”, crkve Filadelfija, o homoseksualnosti.

up. 51

Chrys Caragounis, profesor Novozavjetne egzegeze, pobija nova tumačenja o tome što Biblija poučava o homoseksualnosti, koja predlažu K.G. Hammar i Gyro. 

up. 52 

Nadbiskup K.G. Hammar niječe djevičansko rođenje Isusa i druge tekstove u Bibliji.

up. 53 

O tome kako Wejryd (novi nadbiskup Švedske luteranske crkve, koji je nedavno zamjenio umirovljenog Hammar-a) nije dobrodošao na ljetnu konferenciju u Etiopiju zbog pozicije njegove crkve o homoseksualnim brakovima.