Odsyłacze
 

Odsyłacze w tekście są podzielone na trzy kategorie (Typ 1, Typ 2 i Typ 3). W każdej z tych kategorii odsyłacze są podane w porządku, w jakim wystepują w tekście głównym.

Dla każdego typu możesz również kliknąć na link niżej, aby przejść do odpowiedniego tematu.


Typ 1: Dodatkowe informacje na wybrany temat są zestawione na bocznym pasku menu.

NR.1 PRZESTĘPCZOŚĆ W SZWEDZKIM SĄDZIE NAJWYŻSZYM

Nr.2 Podziw RFSL dla niemoralności w starożytnej Grecji

Nr. 3 Czy homoseksualiści są częściej pedofilami?

Nr. 4 Wyjątki z książki Dr. Nicolasi „Przewodnik dla rodziców na temat zapobiegania

Nr. 5 Krytyka badań Hamera

Nr. 6 Reakcja ze strony grup religijnych na atak homoseksualizmu


Typ 2: Informacja na temat książek, do których są odnośniki w tekście głównym

Te książki są oznakowane jako REF.1 do REF. 6 w prezentacji głównej i są następujące:

REF. 1

Jeffrey Satinover, M.D., Homoseksualność i polityka prawdy, Baker Books, 1996” Informacje o tej książce znajdziesz klikając tutaj i tutaj i tutaj i tutaj

REF. 2

Peter Sprigg i Timothy Dailey, “Mówiąc prosto”, - Family Research Council,2004.Informacje o tej książce znajdziesz klikając tutaj i tutaj i tutaj

REF. 3

Joseph Nicolasi, Oh. D I Linda Nicolasi, „Przewodnik dla rodziców na temat zapobiegania homoseksualności” – Intervarsity Press 2002.

Informacje o tej tej książce znajdziesz klikając tutaj i tutaj i tutaj.

REF. 4

Irving Bieber et.al “Homoseksualność Psychoanalityczne stadium męskiej homoseksualności” – Vintage Books, New York 1962.

Informacje o tej książce znajdziesz klikając tutaj i tutaj i tutaj

REF. 5

Stanton Jones & Mark Yarhouse, Homoseksualność, Wykorzystywanie badań naukowych w debatach moralnych kościoła”, - Intervarsity Press, 2000.

Informacje o tej książce znajdziesz klikając tutaj i tutaj i tutaj

REF. 6

Robert Lerner, PH. D & Althea Nagal, Ph. D., “BEZ PODSTAW: Czego badania nie mówią nam o wychowywaniu dzieci przez rodziców tej samej płci” – Projekt prawa małżeńskiego, Styczeń 2001.

Informacje o tej książce znajdziesz klikając tutaj i tutaj i tutaj i tutaj


Typ 3: Informacje na temat artykułów, raportów badań i odsyłaczy do stron internetowych, wymienianych w prezentacji głównej i na paskach bocznych Nr. 1 do Nr. 6.

ref. 1

Raport na temat krótszego życia homoseksualistów – 1

ref. 2

Raport na temat krótszego życia homoseksualistów – 2

ref. 3

Raport na temat krótszego życia homoseksualistów – 3

ref. 4

Rekomendacje RFSL jak stosować nielegalne narkotyki

ref. 5

Rekomendacje RFSL jak wykonywać „ wylizywania” i „piąstkowania” (sprośny materiał).

ref. 6

Związek między samobójstwami, a orientacją seksualną

ref. 7

Procent pedofilii dużo wyższy wśród mężczyzn homoseksualnych niż wśród heteroseksualnych

ref. 8

Rekomendacje jak kupować seks pedofilski w Tajlandii

ref. 9

Dokument na temat wyższego prawdopodobieństwa aktów pedofilii dokonywanych przez homoseksualnych mężczyzn

ref. 10

Jeszcze dwa raporty o dużo wyższej częstotliwości pedofilii wśród homoseksualnych mężczyzn

ref. 11

ref. 12

Baza danych z okresu 5 lat z 12 stanów USA, pokazująca dużo więcej przypadków pedofilii wśród homoseksualnych mężczyzn. Szczegółową analizę danych możesz zobaczyć w menu bocznym poz. Nr 3.

ref. 13

Raport o większej częstotliwości seksu analnego (61.2% w 1997 i wzrost) wśród homoseksualnych mężczyzn i towarzyszący temu wyższy poziom problemów z odbytem.

ref. 14

OSTRZEŻENIE (sprośny materiał) Ten „Podręcznik analny) na stronie internetowej RFSL pokazuje jak wygląda odbyt i co się dzieje podczas stosunku analnego. Według RFSL strona internetowa „wychwala aspekty przyjemności penetracji analnej i nie ma się czego wstydzić.” RFSL rekomenduje między innymi, że ”Przed rozpoczęciem seksu analnego dobrze jest umyć odbyt i jeżeli możliwe, wypróżnić dolne jelito. Dla niektórych jest to odrażające, jeżeli śmierdzi, albo jeżeli w odbycie są fekalia”

ref. 15

Ta strona internetowa RFSL jest dowodem na to, jak homoseksualny styl życia jest bardzo ryzykowny i dlaczego AIDS tak łatwo rozprzestrzenia się wśród homoseksualistów.

ref. 16

Strona RFSL „Kto bierze kogo” pokazuje jak się zachęca do rozwiązłości

ref. 17

Ten odsyłacz pokazuje wynik głosowania w parlamencie, kiedy czytany był statut, który otworzył drzwi do adopcji dla homoseksualistów.

Decyzja była poprzedzona długą debatą, w której wysłuchano nie mniej niż 108 oświadczeń, włączając w to wiele przeciwnych. Oświadczenia i sprzeciwy są ponumerowane od 21 do 128. Rejestr głosowania jest podany pod para. 18 pod koniec (pod LU27; Partnerstwo, adopcja itp.)

ref. 18

Wywiad dla „Varladen Idag” (Świat dzisiaj” Larsa Ahlina, Prezesa Szwedzkiego Stowarzyszenia Psychologicznego.

ref. 19

Artykuł z gazety, gdzie „ekspert” rekomenduje, aby zachęcać chłopców, żeby się bawili zabawkami dla dziewcząt. Takie działania i podejście przyczyniają się do pomieszania płci i pre-homoseksualnego zachowania biednych chłopców.

ref. 20

„Doświadczenia z dzieciństwa homoseksualnych mężczyzn” według Dale O’Leary dla NARTH

ref. 21

Przykłady ataków przez homomafię w Szwecji na ludzi, którzy nie zgadzają się z ich działaniem. Ze strony www.gluefox.com, autor Krister Renard.

ref. 22

Przegląd książki Kirk and Madsen (PO WSZYSTKIM: Jak Ameryka pokona strach przed gejami w latach 90-tych)

ref. 23

Oryginalny raport Baileya i Pillarda, który następnie okazał się nieuczciwy a nawet sfałszowany. Pomimo tego wielu aktywistów homoseksualizmu nadal go wykorzystuje jako dowód na to, że homoseksualność jest w dużym stopniu dziedziczna.

ref. 24

Raport Bailey-Dunne-Martin, który demaskuje badania Bailey-Pillard (ref. 17)

ref. 25

Ten raport Bearman’a Brucknera również w całości zdemaskował badania Bailey-Pillarda, coś, co później przyznał jeden czy dwóch naukowców.

Pillard, który sam jest homoseksualistą, wybierał swoje osoby do badań (w badaniu ref. 17) poprzez ogłoszenia w publikacjach homoseksualnych i w ten sposób celowo naciągał wyniki.

ref. 26

Jest to oryginalny raport Simona LeVay (homoseksualisty), który był celowo błędnie przedstawiany w mas mediach. Po tym raporcie pojawiło się kilka dowodów obalających.

ref. 27

Premier Goran Persson oświadcza, że według nowego prawa nazywanie homoseksualizmu czymś nienaturalnym będzie uznawane za przestępstwo.

ref. 28

Denominacja Zielonoświątkowa serdecznie wita premiera na swojej dorocznej konferencji.

ref. 29

Szwedzki Sąd Najwyższy w uzasadnieniu wyroku w sprawie Pastora Ake Greena napisał, że w swoim kazaniu wykazał on brak szacunku dla homoseksualistów.

ref. 30

Dlaczego Niemcy nie zaatakowały Szwecji podczas II Wojny Światowej.

ref. 31

Odwołanie uczestnictwa Szwecji w połączonych ćwiczeniach wojskowych po uzyskaniu informacji, że będzie w nich uczestniczył również Izrael.

ref. 32

Grupa terrorystyczna Hamas zaproszona do Szwecji

ref. 33

Wydruk rozmowy telefonicznej napraszającej się o homo seks sędzi Sądu Najwyższego Thorssona z chłopcem w Sztokholmie

ref. 34

ref. 35

ref. 36

ref. 37

Sędzia Sądu Najwyższego Bo Svensson broni przestępstwa Thorssona

ref. 38

Przestępstwa pedofilii bardziej powszechne wśród homoseksualistów.

ref. 39

Przestępstwo pedofilii katolickiego księdza Paula Shanley

ref. 40

Wyniki ankiety dotyczącej wiary ludzi w Boga stawiają Szwecję na samym dnie

ref. 41

Denominacja SMF spotyka się z reprymendą rządu i potwierdza swoją akceptację dla homoseksualnych pastorów w swojej denominacji.

ref. 42

Denominacja SMF jest przychylna nowemu prawu, które uważa za przestępstwo „wyrażanie braku szacunku” dla homoseksualistów.

ref. 43

Homo Ombudsman Hans Ytterberg prowadzi wykład dla liderów denominacji, które otrzymują wsparcie finansowe od rządu, na temat wymagań dotyczących akceptacji homoseksualistów jako pastorów.

ref. 44

Rząd ogłasza plany kontroli denominacji chrześcijańskich, żeby zweryfikować ich akceptację działalności homoseksualistów.

ref. 45

Przywódca Ruchu Zielonoświątkowego, pastor Hedin odmawia poparcia dla pastora Greena, który jest członkiem jego denominacji.

ref. 46

Pastor Hedin ponownie odmawia poparcia dla pastora Greena w innym wywiadzie w dniu procesu.

ref. 47

Pastor Green otrzymuje entuzjastyczne poparcie od pastora Ekmana, lidera „Livets Ord” (Słowo Życia), nowego ruchu charyzmatycznego w Szwecji.

ref. 48

ref.49

ref. 50

Artykuły w magazynie młodzieżowym Filadelfii „Gyro” na temat homoseksualności

ref. 51

Chrys Caragounis, profesor egzegezy Nowego Testamentu obala nową interpretację nauki Biblijnej na temat homoseksualizmu, która została zasugerowana przez K.G. Hammara i Gyro.

ref. 52

Arcybiskup KG Hammar podaje w wątpliwość narodzenie Jezusa z Panny i inne fragmenty Biblii.

ref. 53

O tym jak Wejrad (nowy arcybiskup Szwedzkiego Kościoła Luterańskiego, który ostatnio zastąpił odchodzącego na emeryturę Hamarra) nie jest mile widziany na letniej konferencji w Etiopii z powodu stanowiska jego kościoła w sprawie małżeństw homoseksualnych.